Oppføringer av Jan Erik

Rekrutterer du kopier ?

Vi ser i mange sammenhenger at bedriftsledere ofte henter inn nye medarbeidere som er til forveksling like dem selv. De søker personer som har samme egenskaper, samme holdninger, samme bakgrunn, samme skole, samme miljø. De kaller det å ”passe inn” i virksomheten. På denne måten taper bedriftene enormt mange muligheter for nytekning og vekst. Kan […]

Hva skjer når resultatene stuper……? Who to Blame?

Når tallene stuper, forstår de fleste at noe må GJØRES. Tidspresset gjør at mennesker utvikler et behov for å handle. Dette behovet er så dominerende, at behovet for å tenke over situasjonen gjentatte ganger og fra forskjellige synsvinkler, ikke gjør seg gjeldende i nevneverdig grad. Anstrengelsene for utvikling av tankeklarhet blir redusert til et minimum. […]

Dyrk mangfoldet – benytt forskjellene positivt!

Dyrk mangfoldet – benytt forskjellene positivt! Har du noen gang tenkt på hvor forskjellig andre mennesker reagerer og handler i forhold til deg selv? Synes du dette er littrart og har tenkt at de må jo være merkelige, som ikke gjør ting slik det fungerer for deg? Dine råd til disse ”merkelige” menneskene vil jo da […]

Under opplæring

Under opplæring….. Jeg har alltid synes at de som arbeider i en forretning som får et skilt på brystet hvor det står ”under opplæring” er heldige. Det gir meg som kunde et varsel om at vedkommende ikke er helt utlært og jeg blir mildere innstilt om de ikke kan svaret på alle spørsmål jeg måtte […]