Rekrutterer du kopier ?

Vi ser i mange sammenhenger at bedriftsledere ofte henter inn nye medarbeidere som er til forveksling like dem selv. De søker personer som har samme egenskaper, samme holdninger, samme bakgrunn, samme skole, samme miljø. De kaller det å ”passe inn” i virksomheten.

På denne måten taper bedriftene enormt mange muligheter for nytekning og vekst. Kan det være fordi de selv er usikre og mer ute etter å få bekreftet egne ideer, enn å skulle håndtere helt nye perspektiv og måter å gjøre tingene på?

Mange benytter Steve Jobs berømte sitat;

”It doesn´t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do”, til å beskrive hvor viktig høy grad av autonomi er i lederstilen. Men det hjelper ikke hvis de flinke er helt like dem selv.

 

Før du skal ut å rekruttere nye medarbeidere er det derfor essensielt at en nøye kartlegging av team og virksomheten finner sted, slik at din bedrift ikke går i denne fellen. Like barn leker best…. er kanskje riktig, men jeg tror det er riktigere å si at de leker stillest !

I bedriften er det i ulikhetene og når det ”gnistrer” at nye ideer kommer opp. Dette krever selvfølgelig at medarbeiderne er trygge, og dermed ser fordelen av andres synspunkter og ikke ser det som et angrep på seg selv.

Det finnes mange kartleggingsverktøy for team og enkeltpersoner. I Valeo er vi sertifiserte innen rekruttering og karrierveiledning. Vi benytter Vip-24 til dette arbeidet, både for kartlegging av team, enkeltpersoner og hvilken virkning bedriftskulturen har på den enkelte og teamet.

 

Vi tar gjerne en samtale for å se dine muligheter ved å rekruttere til mangfold i team !