Dyrk mangfoldet – benytt forskjellene positivt!

Dyrk mangfoldet – benytt forskjellene positivt!

Har du noen gang tenkt på hvor forskjellig andre mennesker reagerer og handler i forhold til deg selv? Synes du dette er littrart og har tenkt at de må jo være merkelige, som ikke gjør ting slik det fungerer for deg? Dine råd til disse ”merkelige” menneskene vil jo da som regel være at de må/bør gjøre akkurat som deg og du må bruke mye tid på å forklare hvorfor og hvordan.

Vi er alle sammensatt på litt forskjellige måter utfra vår egen bakgrunn, våre preferanser, holdninger, tro, interesser, arv, miljø og våre verdier. Dette gjør at vi alle ser verden gjennom litt forskjellige briller og oppfatter ting forskjellig.

Det snakkes ofte om i organisasjonsutvikling forskjellene på homogene og heterogene team. Hvor homogene team er bestående av mennesker som har mestmulig like interesser og preferanser etc. Heterogene team består da av mennesker med forskjellig og komplementære egenskaper. Jeg tror ikke noen team er helt homogene og ofte er de heller ikke heterogene nok. Vi har alle hørt utrykket ”like barn, leker best”. Det kan muligens være tilfelle, men hvis de skal oppnå noe sammen vil de ikke få det beste resultatet.

Hvis du ønsker at ditt selskap eller teamet du jobber i skal oppnå suksess er min påstand at du må få frem det beste i hver enkelt, ved å se den enkelte og dens unike egenskaper!

Det er ulike egenskaper og forskjellig spisskompetanse i de forskjellige rollene som gjør at nivået på prestasjonen til teamet øker. Hvis vi i tillegg dyrker disse ulikhetene og trener eller bygger ytterligere evner innen de områdene vi er best på, vil teamets prestasjoner øke ytterligere.

Hvorfor er det slik? Det er bevist at det å oppleve mestring gir økt selvtillit og selvfølelse som selvfølgelig er en positiv følelse. Positive følelser gir energi som gjør at vi yter mer.

Hvorfor er dette så vanskelig å få til i næringslivet?

 Jeg vil nevne TRE ord :         Trygghet – Robusthet – Energi

Trygghet

Det er så mye utrygghet blant ledere som gjør at de ikke evner å skape nok trygghet blant medarbeidere. Vi er avhengige for å kunne nå de beste resultatene å være 100% trygge på hverandre og oss selv. Fordi jo tryggere vi selv er, jo mer blir vi automatisk opptatt av å utvikle oss selv og de rundt oss. Dersom du har mennesker rundt deg som hele tiden argumenterer for sitt syn uten å virke å ha evnen til å høre ditt, er dette et sikkert tegn på deres egen utrygghet. Vi opplever at mennesker som først søker å forstå før de selv søker å bli forstått er tryggere og da opptatt av vinn – vinn løsninger. Denne tryggheten vil gi ulikhetene i teamet styrke. Førstnår vi er trygge nok, tolerer og respekterer vi andres måter og løsninger. Så for å kunne dyrke mangfoldet er vi avhengige av en stor grad av trygghet.

Robusthet

Denne vil kunneutvikles etter hvert som tryggheten blir utviklet og man får bekreftelser på de oppgavene man utfører. Robustheten gjør at vi ikke blir utrygge ved endringer eller i situasjoner som kan føre til negative følelser. Dette handler i stor grad om utvikling av egen selvfølelse. Ved høy selvfølelse vil vi også utvikle vår dimensjon og viktigheten av å sørge for andre sin trygghet og utvikling. I og med at det utvikler dimensjonen for hva vi tror vi kan mestre og oppnå, vil vi også kunne sette oss høyere mål og finne løsningene for å nå de !

Energi

I tillegg til de vanlige elementene for påfyll av energi for alle mennesker, som riktig kosthold, fysisk trening, samhandling med andre, er vår energi knyttet til våre følelser.

Studier viser at ulike følelser gir ulik energi. Noen gir energi og andre tapper oss for energi. Du har sikkert kjent på dette mange ganger selv, at du får mer energi når du føler lyst og glede enn hvis du er i sorg eller føler deg utrygg. Det vi ofte ikke tenker på er at våre følelser kan gi eller tappe de rundt oss sin energi også. Det er derfor viktig for dine prestasjoner, at du har mennesker rundt deg og oppgaver som gir deg energi !

Vi ser at mange som rekrutterer nye medarbeidere ofte ikke tar hensyn til at mangfold styrker resultatene. De foretrekker å ansette ”kopier” av seg selv ! Får vi da det beste resultatet?