Lederrekruttering er den mest kritiske rekrutteringen en bedrift kan gjøre. Lederrekruttering og rekruttering til nøkkelposisjoner krever ekstra fokus. Valeo Search & Select har en egen metodikk og rådgivere spesialisert på lederrekruttering og tilbyr ledende kvalitetssikring i søk og selekteringsprosessen når din bedrift ønsker bistand innen lederrekruttering og Executive Search.

Grundig kartlegging av din bedrift og kultur
For å kunne gjennomføre en treffsikker, effektiv og rettferdig lederrekruttering, er det en forutsetning at både vi og kunden har en klar forståelse av stillingens innhold og hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av kandidat. Ved lederrekruttering er det avgjørende å minimere risikoen for en feilansettelse. Derfor får kartlegging av stillingen og bedrift høy prioritet i våre prosesser. Å benytte Valeo til lederrekruttering betyr at prosessen får et korrekt utgangspunkt.

Søk og annonsering
Vi opplever ofte at til lederstillinger og sentrale nøkkelroller, må man aktivt oppsøke kandidater. Vi tilbyr komplette rekrutteringsprosesser og delprosesser med både søk og annonsering.

Utvelgelse
Når vi skal vurdere og velge ut de best kvalifiserte kandidatene, bruker vi en unik kombinasjon av søk, intervjuteknikk, egnethet og testing som danner grunnlag for en dokumentert sammenligning og seleksjon av egnetheten til de aktuelle finalekandidater. Vi bruker den rangeringsmetoden som gir best objektivt rangering.

Innstilling og oppfølging
Våre rådgivere vil rådgi din bedrift i å velge rett kandidat. Vi hjelper deg å identifisere hvem som er den mest riktige kandidaten for din bedrift og stillingen din bedrift skal besette. Ved å velge Personalhuset til lederrekrutering kan du også være trygge på at vi vil følge din bedrift og lederen tett opp det første året i etter ansettelse for å sikre en optimal ansettelse.

Kompetanse og erfaring
Våre rådgivere har lang erfaring fra lederrekruttering.. Vi forstår behovene og vil komme med konkrete innspill gjennom hele prosessen!