Jan Erik har lang fartstid som leder og med rekruttering, fra store multidisipline utbyggingsprosjekter til utvikling av selskaper. Han har arbeidet med bemanningsløsninger siden 1988, hvor ledelse, ingeniør og IT prosjektadministrativ bemanning både i Norge og internasjonalt har vært hovedområde. Han har siden 1995 jobbet som CEO av teknologi og konsulentbedrifter i Norge og England, hatt styreverv i ulike selskaper, og gjennom mange år hatt frivillige roller og verv, samt vært initiativtaker til regionalt bransjenettverk innen IKT. Med utdanning fra BI innen økonomi og ledelse samt markedsføring og senere sertifisert innen organisasjonsutvikling, karriereveiledning og rekruttering, gir han våre kunder de beste løsningene.

Med stort engasjement for utvikling av mennesker og organsasjoner og et ønske om å positivt påvirke samfunnet er han en inspirerende ressurs å samarbeide med

Valeo Verdier

Våre verdier kan beskrives best gjennom

Brooker T. Washington (1856 – 1914) sin uttalelse;

«There are two ways to exert strength.

One is pushing down, the other is pulling up»

Vi har valgt, i alt vi gjør, å bruke våre krefter på å løfte våre kunder!

The Valeo Way

Vi hjelper ;

Ledere, medarbeidere, team og virksomheter

Til å;

Øke sin ytelse og konkurransekraft

Gjennom metodisk å:

etablere en kultur som preges av læring og utvikling, basert på en ledelsesfilosofi som skaper et sug, kontra det å benytte press og makt. Med sug mener vi at alle medarbeidere søker å bidra til de beste løsningene og får anledning til det.

Hvor man benytter mangfoldet, dvs ulikheten og den enkeltes styrker som middel til å finne de beste løsningene.

Hvor ledere er så trygge at de slipper fokus på kortsiktig å ha kontroll, fordi man evner å skape maksimal energi for hver enkelt til å benytte sitt potensiale. Alle tenker og handler i lange tidshorisonter og de utløser intelligent vekst. Det er dermed kulturer som gjør hittil umulige ting mulig, eller innovasjon.

Denne type kultur er beskrevet av en rekke forfattere og ”ledelsesguruer” på mange ulike måter. Vi er opptatt av å til enhver tid å benytte det siste innen forskning for å videreutvikle vår metode for å etablere denne virkningen for flest mulig mennesker og virksomheter.

Å rekruttere talenter og plassere disse i riktig jobb har vært vår hovedoppgave. Vi jobber med å finne den rette person for ditt selskap ihht. firmaets behov og fremtidige strategi. En ny medarbeider har kun verdi for selskapet når faglig kunnskap og kompetanse er i tråd med selskapets behov – men det er også viktig at oppgavene vil motivere og utvikle den nye medarbeideren. Først da yter vedkommende sitt beste, som igjen medfører et langsiktig ansettelsesforhold og økt konkurransekraft for virksomheten.

Vi definerer kompetanse i henhold til formelen : kompetanse = kunnskap x vilje/energi x evner.

Hvorfor;

Det er kun gjennom en slik kultur man kan oppnå selvgående medarbeidere. Medarbeidere som har energi og lyst til å sette høyere mål for egen prestasjon og virkelig nå de, gjennom læring og positiv ønsket endring.

Våre kunder opplever varig positiv verdiutvikling både for  den organisasjonen de tilhører og for egne liv.